O nas

i naszej hodowli kotw rosyjskich niebieskich 🙂

„Ludzi mo?na z grubsza podzieli? na dwie kategorie: mi?o?nikw kotw i osoby poszkodowane przez los.”
Oscar Wilde

Od zawsze jeste?my mi?o?nikami kotw niebieskich rosyjskich, bo nie mo?na nie zakocha? si? patrz?c w Ich ogromne szmaragdowe oczyska, a ten szary nosek i lawendowe poduszeczki-cudne!
Marzenie si? spe?ni?o i chcemy podzieli? si? naszym szcz??ciem z Wami.
W naszym domu mieszkaj? koty, psy, papuga i ……my.
A w?a?ciwie: czarna kocica Jadzia, zwan? Pum? Justynowsk? oraz trzy koteczki rosyjskie niebieskie Konkordija, Barby oraz Dasza. Mieszka?cami naszego domu s? rwnie? dwa owczarki niemieckie Vito i Luna oraz papuga nimfa o imieniu Koperman.
Nale?y te? wspomnie? o cz?stym go?ciu a w?a?ciwie przyjacielu domu – ” domowym gepardzie” Hehu rasy egipski mau.

Jeste?my szcz??liwi i dumni z naszych zwierz?t, gdy? wype?niaj? nasze serca rado?ci? i pozwalaj? zapomnie? o trudach dnia codziennego.
Hodowla nasza zosta?a zarejestrowana w Stowarzyszeniu Hodowcw Kotw nale??cego do WORLD CAT FEDERATION /WCF/.
Posiadamy aktualne za?wiadczenie legalno?ci prowadzonej hodowli, a nasze kotki posiadaj? licencje hodowlane.

Pomocna instrukcja wychowania kota, z ktr? si? zgadzamy bez mrugni?cia okiem i wcielili?my w ?ycie.
1. Kot nie mo?e przebywa? w domu.
2. Ok, kot mo?e przebywa? w domu, ale tylko w okre?lonych pomieszczeniach.
3. Ok, kot mo?e przebywa? we wszystkich pomieszczeniach, ale nie wolno mu ?azi? po meblach.
4. Kot mo?e ?azi? TYLKO po starych meblach.
5. No dobra… Kot mo?e ?azi? po wszystkich meblach, ale nie mo?e spa? na ??ku.
6. Kot mo?e spa? na ??ku, ale nie wolno mu wchodzi? pod ko?dr? czy na poduszk?.
7. Ok, kot mo?e wej?? pod ko?dr? albo na poduszk?, ale tylko za pozwoleniem cz?owieka.
8. No dobrze… kot mo?e spa? pod ko?dr? lub na poduszce.
9. Cz?owiek musi poprosi? kota o pozwolenie, aby mg? spa? pod ko?dr?, ale TYLKO kot mo?e le?e? na poduszce.

Pozdrawiamy, TRUE BLUE PL.