O rasie kotw rosyjskich niebieskich – kod ems: RUS

Wygl?d

Kot rosyjski niebieski jest kotem ?redniej wielko?ci o smuk?ej sylwetce. Kot rosyjski ma stosunkowo d?ugie nogi, zako?czone ma?ymi owalnymi ?apkami.
Pi?kne, pluszowe futro jest niebieskawo-szare, natomiast skra jest niebieska. Charakterystyczne jest umaszczenie „podwjnego futra” „po?ysk” jest spowodowany bezbarwnymi ko?cwkami szarego w?osia dodatkowo jest ono mi?kkie w dotyku ze wzgl?du na podszerstek.

Charakter

M?ode kociaki s? bardzo ciekawe otoczenia. Uwielbiaj? zabawy, tak samo jak doros?e koty, po ktrych nie zawsze to wida?.
Koty rosyjskie niebieskie s? niesamowicie zwinne, poruszaj? si? bardzo cicho. Mimo, ?e lubi? zwiedza? ka?dy zakamarek mieszkania, rzadko zdarza im si? co? zniszczy? .
S? bardzo przyjacielskie, uwielbiaj? zabawy z opiekunem np: z pirkiem. Lubi? tak?e towarzystwo innych kotw.
W stosunku do ludzi s? towarzyskie i niezwykle czu?e. Kot rosyjski wybiera i przywi?zuje si? do jednego cz?owieka, ktremu b?dzie to szczeglnie okazywa?.
Staraj? si? „pomaga?” przy wszystkich zaj?ciach.
Wyj?tkowa inteligencja kota rosyjskiego pozwala mu na nauczenie si? prostych sztuczek, w tym aportowania i sprawnego porozumiewania z domownikami.
Koty rosyjskie s? bardzo ciekawe wszystkiego co nowe.
Lubi? podr?owa?. Idealnym rozwi?zaniem s? samochodowe szelki zamiast transportera pozwalaj?ce kotu na obserwacj? otoczenia.
Ze strony opiekuna potrzebuj? znacznej uwagi. Pozostawione samym sobie b?d? to bardzo mocno prze?ywa?.
Kot rosyjski jest wyj?tkowo eleganckim i wbrew obiegowym opiniom o kotach, lojalnym towarzyszem

Piel?gnacja

Jego krtka sier?? nie wymaga skomplikowanych zabiegw piel?gnacyjnych. Nale?y j? regularnie, lecz nie za cz?sto, czesa? gumow? szczotk?. Jego dieta powinna by? dobrze zbilansowana, aby zapewni? dobr? kondycj? jemu i jego sier?ci.